Azyl Praha - hodinový hotel

Nabízíme romantické a komfortní pokoje v zámeckém stylu. Příjemně zařízené pokoje si lze rezervovat na jednu hodinu, ale také na delší časový interval. Naleznete u nás absolutně diskrétní, luxusní, klidné a čisté prostředí. Prostorné dezinfikované hotelové pokoje jsou vybaveny kvalitním nábytkem z pravého dřeva, koupelnou se sprchovým koutem a toaletou, televizí s připojením na internet, varnou konvicí a ledničkou. Připojení Wi-Fi zdarma.

Všechny pokoje jsou nekuřácké.

Všechny pokoje jsou nekuřácké.

Zásady používání dat, osobních údajů a jejich zpracovávání  Tyto zásady shrnují a popisují informace a údaje, které zpracováváme, způsob zpracování a délku jejich uchovávání. Najdete zde také vaše práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a způsoby jejich uplatnění.  ​ Z jakých důvodů údaje zpracováváme  Informace a osobní údaje našich klientů, zástupců dodavatelů, návštěvníků našich webových stránek a případně dalších osob zpracováváme v roli správce ze tří hlavních důvodů: 
 1. Zákonné důvody – zpracování pro splnění právní povinnosti nebo uzavření a splnění smluvního vztahu. 
 2. Oprávněný zájem správce – zpracování formou analýzy anonymizovaných dat, vyřizování obchodní i provozní komunikace, ochrana majetku a zdraví osob apod. 
 3. Souhlas subjektu údajů (se zasíláním obchodních sdělení apod.) 
Účely zpracování osobních údajů: 
 1. Příprava a plnění předmětu smluv se zákazníky 
 2. Komunikace se zákazníky a dalšími subjekty údajů. 
 3. Zlepšování a vyhodnocování služeb poskytovaných klientům. 
 4. Ochrana majetku a zdraví osob. 
 5. Zasílání obchodních sdělení. 
 6. Vedení účetnictví. 
Jaké údaje zpracováváme a jakým způsobem  Veškeré údaje, které nám zanecháte v průběhu prohlížení našich webových stránek, v případě poptávání či využívání našich služeb a produktů rozdělujeme do dvou skupin: 
 1. Anonymizované
 2. Neanonymizované 
Podle skupiny, do které údaje spadají, s nimi nakládáme následovně: Anonymizované údaje jsou takové údaje a informace, které nejdou žádným způsobem ani jednoduchým spárováním či kombinací těchto údajů použít k identifikaci osoby, které patří.  Anonymizované údaje, jako jsou zejména soubory cookies, identifikátory zařízení, záznamy o prohlížení webových stránek, IP adresy, datum a čas návštěvy či způsob využívání našich služeb a webových stránek, informace o protokolu na serverech (například vyhledávací dotazy na našich stránkách), geolokační údaje, či osobní preference zpracováváme automatizovaně v zabezpečených aplikacích a na vlastních serverech společnosti. Údaje nepárujeme s konkrétními uživateli a zákazníky tak, aby se daly identifikovat jako jejich osobní údaj.  ​ Neanonymizované údaje, jsou takové údaje, které se dají snadno spárovat s konkrétním uživatelem či zákazníkem a jejich kombinací lze získat osobní údaje jednotlivce. Zejména jde o jméno, příjmení, adresu, věk, rodné číslo, telefonní kontakt, e-mailová adresa, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, čísla dokladů a další…  Tyto údaje zpracováváme pouze v zabezpečených aplikacích splňující požadavky na GDPR a na interním firemním uložišti s omezeným přístupem, kde s nimi pracují pouze proškolení a kompetentní zaměstnanci. V tištěné podobě pak takové informace uchováváme v uzamčených archivech a pracují s nimi k tomu pověření a proškolení zaměstnanci.   ​ Jak dlouho údaje zpracováváme  Veškeré informace a osobní údaje zpracováváme dle povahy účelu, na základě, kterého jsou uchovávány.  Údaje sloužící k analýze, zlepšení služeb a reklamním účelům zpracováváme na základě vašeho souhlasu maximálně po dobu 10 let, pokud mezitím nedojde k obnovení souhlasu.  Údaje získané prostřednictvím webových stránek, jako jsou cookies a záznamy o využívání těchto služeb uchováváme maximálně 4 roky. Jejich ukládání můžete omezit například prostřednictvím služby Google Analytics Opt-out Browser Add-on.  ​ Informace a údaje vyplývající ze smluvních vztahů (faktury, smlouvy, účtenky atp.) uchováváme po dobu vyplývající ze zákona.  Údaje uchovávané a zpracovávané u třetích stran  V případě využívání aplikací třetích stran dbáme na to, aby údaje byly uchovávány a přenášeny v šifrované podobě a aplikace byla v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).  Jaká máte práva  Podle obecného nařízení o ochraně údajů máte právo na přístup, opravu, přenesení a vymazání vašich údajů, pokud k tomu nebrání legislativní účel. Taktéž máte právo na získání informací, jak je s vašimi údaji nakládáno.  Jak můžete svá práva uplatnit 
 • Požádat o informace o zpracovávání či uchovávání dat můžete vznést prostřednictvím e-mailu na adresu hotel@hormeda.cz či písemně na adresu sídla provozovatele stránek. Dle povahy údajů můžete být před předáním informací vyzváni k doložení totožnosti pro oprávnění tyto údaje získat. 
 • Právo na výmaz údajů můžete vznést stejným způsobem. 
 • Právo nesouhlasit s tím, abychom zpracovávali vaše údaje pro účely přímého marketingu, které můžete uplatnit zasláním požadavku prostřednictvím e-mailu na adresu hotel@hormeda.cz 
Veškeré informace o právech a povinnostech vyplývajících z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) naleznete na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (UOOU).  ​ Správce osobních údajů  Právnická osoba – HORMEDA, spol. s r.o., se sídlem Na zástřelu 422/15, Praha 6, Břevnov,  IČ: 62577751, DIČ: CZ62577751